Eva Hornyáková

Bruckner


19. 3. 2015 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Eva Hornyáková, soprán
Terézia Kružliaková
, alt
Tomáš Černý
, tenor
Peter Mikuláš, bas
Anton Bruckner Symfónia č. 9 d mol
Te Deum C dur WAB 45

Fenomén Deviatej symfónie je v hudobnom dejepise magický: Beethoven, Schubert, Mahler a ich Deviate symfónie sú labutími piesňami. V galérii týchto „deviatkárov“ sa ocitol aj Anton Bruckner a jeho trojčasťová Symfónia d mol. Koluje aj názor, že ide o nedokončený projekt; v zásade však je toto nádherné dielo dokonale uzavreté. Modlitba v adagiovej tretej časti je senzitívnym vyjadrením rozlúčky,  brucknerovským „les adieux“. Oslnivé Te Deum prináša skutočnú oslavu, grandiózny zvuk, brucknerovské organové pléno.