Eva Hornyáková

Bruckner


Thursday, March 19, 2015, 7:00 PM, A Symphonic-Vocal Cycle
Concert Hall of SPh,
Price: 11, 8 €
The Slovak Philharmonic Orchestra
The Slovak Philharmonic Choir
Rastislav Štúr, conductor
Jozef Chabroň, choirmaster
Eva Hornyáková, soprano
Terézia Kružliaková
, alto
Tomáš Černý
, tenor
Peter Mikuláš, bass
Anton Bruckner Symphony No. 9 in D Minor
Te Deum in C Major WAB 45