Jordana Palovičová, Jakub Čižmarovič

BHS Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre sólový klavír a pre 2 klavíry


1. 10. 2023 (Nedeľa) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 16 €

Účinkujú

Jordana Palovičová – klavír
Jakub Čižmarovič – klavír

Program

Peter Machajdík – Spýtaj sa lesa
Ľuboš Bernáth – Allegro giocoso pre klavír a 2 bongá

Eugen Suchoň – Intermezzá ESD 89/5a z cyklu Kaleidoskop
Dušan Martinček – Venovania
Dezider Kardoš – Tri skladby pre 2 klavíry
Jevgenij Iršai – Dark side of contemplation pre dva klavíry      p r e m i é r a
Ján Cikker
– Slovenská suita pre 2 klavíry, op. 22

Vstupné 16 €      Vstupenky

Koncertom z diel slovenských skladateľov pokračuje festivalová tradícia v prezentácii komornej tvorby pre jednotlivé hudobné nástroje. V rámci tohto ročníka bude protagonistom klavír. Sólistami recitálu sú Jordana PalovičováJakub Čižmarovič, výrazné osobnosti a umelecky i pedagogicky spriaznení interpreti, vzdávajúci hold predstaviteľom slovenskej moderny Eugenovi Suchoňovi, Jánovi Cikkerovi a Deziderovi Kardošovi. Pripomenú aj hudobný odkaz nástupníckej generácie v dielach Dušana Martinčeka, Ľuboša Bernátha a Petra Machajdíka. Dielo Dark side of contemplation z pera Jevgenija Iršaia vzniklo špeciálne pre festivalové pódium a zaznie v premiére.

Jordana Palovičová

Jordana Palovičová

Jakub Čižmarovič

Jakub Čižmarovič foto Alexander Trizuljak