Vianočná pošta Slovenskej filharmónie – Ď A K U J E M E

Ďakujeme Slovenská filharmonia DL

Ďakujeme všetkým  za zakúpenie Anjelských vstupeniek v tohtoročnej Vianočnej pošte. Vďaka vám a  vašej štedrosti si viaceré klientky centier, mamy s deťmi,  našli pod stromčekom vstupenky na Rodinné koncerty, ktoré navštívia v roku 2024.

Slovenská filharmónia v spolupráci OZ DOMOV- DÚHA a CENTROM REPULS aj tento rok pokračovala vo výnimočnom vianočnom projekte, do ktorého ste sa viacerí zapojili.  Aj tento rok sme potešili viaceré klientky centier, mamy s deťmi, ktoré Vianoce trávili vo svojich dočasných domovoch –  v Centre  pre deti a rodiny REPULS a v Krízovom stredisku DÚHA.  Vami zakúpené vstupenky si našli pod stromčekom na Štedrý večer.

Ďakujeme vám, Slovenská filharmónia, Krízové stredisko DÚHA a Centrum pre deti a rodiny Repuls.

Krízové stredisko DÚHA vzniklo a pomáha ohrozeným,  opusteným, týraným či zneužívaným ženám a ich deťom už osemnásť rokov. Slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.

Centrum pre deti a rodiny REPULS poskytuje nepretržitú profesionálnu podporu ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácií predovšetkým pobytovou formou už desať rokov.