Utorkový koncert súboru pre starú hudbu Musica aeterna

20210615-SH-Musica-Aeterna-1920x1080

V rámci koncertného cyklu Stará hudba sa v utorok 15. júna uskutoční v Malej sále Slovenskej filharmónie koncert súboru  Musica aeterna (um. vedúci Peter Zajíček). Koncert sa začne o 19.00 a sledovať ho môžete aj online na stream.filharmonia.sk. Prednostne  platí pre abonentov koncertného cyklu Stará hudba / SH.

 Koncert sa koná v rámci festivalu Dni starej hudby v spolupráci s Hudobným centrom. Na utorkovom koncerte Hudba z Drážďan spoznáme diela dvoch skladateľov – Johanna Adolfa Hasseho (1699 – 1783) a Josepha Umstatta (1711 – 1762).

Drážďany, sídlo saského kurfirsta a neskoršieho poľského kráľa, patrili v 18. storočí k najživším európskym hudobným centrám. Okrem Zelenku, Pisendela, Weissa a jedného z najslávnejších operných skladateľov svojej doby, Johanna Adolfa Hasseho , v tomto meste pôsobil ako hudobník aj Joseph Umstatt , ktorý bol synom viedenského dvorského maliara. Podľa výskumov hudobného historika Ladislava Kačica Joseph Umstatt v mladosti študoval u jezuitov v Trnave a vďaka svojmu talentu si napriek mladému veku získal miesto v známom orchestri uhorského arcibiskupa Imricha Esterházyho, kde zastával od roku 1737 funkciu hudobného riaditeľa. Z Bratislavy neskôr odišiel do Viedne, Brna a od roku 1749 pôsobil v Drážďanoch. Z tohto obdobia pochádza aj dramatická kantáta („azione teatrale“) Il Palladio conservato na libreto Pietra Metastasia. Dej, čerpajúci z rímskych dejín, hovorí o požiari v Chráme bohyne Pallas, pri ktorom hrozilo zničenie posvätnej sochy, ochrankyne Rímskej ríše. Sochu bohyne, o ktorú sa starali tri vestálky, Clelia, Erennia a Albina, v poslednej chvíli zachránil hrdina vojen proti Kartágu, Metellus. Záchrancu ríše možno chápať ako symbol vtedajšieho „cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého“ Karola VI. Dielo zaznie v slovenskej premiére.

 

Hudba z Drážďan

Johann Adolf Hasse (1699 – 1783)

Sinfonia D dur, op. 5 č. 1      

Joseph Umstatt (1711 – 1762)

Il Palladio conservato, serenata á 3                                                

Clelia / Kamila Mazalová, alt, Erennia / Michaela Kušteková, soprán, Albina / Gabriela Eibenová, soprán, Musica aeterna, Peter Zajíček, Janka Gubková, Adam Szendrei 1. husle, Gabriel Szathmáry, Ján Kružliak, Michal Klas, 2. husle, Ján Gréner, Bálint Kovács, viola, Michaela Čibová, violončelo, Metod Podolský, violone, Peter Guľas, čembalo, Jakub Mitrík, chitarrone