Konkurzy

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do Slovenského komorného orchestra 

na miesto violončelistu SKO

Konkurz sa uskutoční v Malej sále Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava
dňa 15.12.2016 (štvrtok) o 13.00 hod.
Požadované vzdelanie: VŠ príslušného umeleckého smeru.

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto violončelistu v Slovenskom komornom orchestri

Prihláseným uchádzačom bude pozvánka na konkurz a notový materiál zaslané e-mailom (na požiadanie poštou).

Prihlášky so stručným životopisom a umeleckým profilom zasielajte e-mailom na adresu lucia.luknarova@filharmonia.sk alebo písomne do 7.12.2016 na adresu:

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava


Podmienky
konkurznej hry uchádzačov na miesto
violončelistu v Slovenskom komornom orchestri

1) J. S. Bach Prelúdium a Sarabanda z jednej zo suít pre violončelo sólo BWV 1007-1012

2) L. Boccherini Koncert B dur op. 34 – 1. časť s kadenciou
alebo
J. Haydn Koncert C dur Hob. VII b:1 – 1. časť s kadenciou
alebo
J. Haydn Koncert D dur Hob. VII b:2 – 1. časť s kadenciou

3) 1. časť z týchto koncertov pre violončelo a orchester
A. Dvořák Koncert h mol
alebo
C. Saint-Saëns Koncert a mol č.1
alebo
E. Lalo Koncert d mol
alebo
P.I. Čajkovskij Rokokové variácie

alebo porovnateľná koncertantná skladba z obdobia romantizmu

4) Vybrané miesta z orchestrálnych partov.

Hra spamäti nie je potrebná.

Klavírny sprievod zabezpečí SF. Uchádzač si môže na svoje náklady zabezpečiť klavírny sprievod aj sám.