Slovenský komorný orchester v Skalici

1 SF SKO Dom sv Martina 28 05 2017 © jan.f.lukas

V rámci 9. ročníka Medzinárodného festivalu Divergencie 2017 – večery  hudby v Skalici vystúpi na Záverečnom koncerte   Slovenský komorný orchester /um. vedúci Ewald Danel/ so štyrmi inštrumentalistami – trubkárom Stanislavom Masarykom, harfistkou Katarínou Turnerovou, a violončelistami – Jurajom Alexandrom Jánom Slávikom. Na programe zaznejú diela :

Marc Antoine CHARPENTIER (1643 – 1704)

Prelúdium k Te Deum H. 146

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750) /Charles GOUNOD (1818 – 1893)

Meditácia na prelúdium C dur

Jules MASSENET (1842 – 1912)

Meditácia z opery Thaïs pre husle a orchester

Jan Křtitel Jiří NERUDA (1708 – 1780)

Koncert Es dur pre trúbku a sláčikový orchester

Jozef Kolkovič (1957)

Shades of Autumn pre dve violončelá, harfu a komorný súbor – svetová premiéra

P. I. Čajkovskij (1840 – 1893)

Serenáda pre sláčikový orchester C dur, op. 48

Záverečný koncert festivalu sa uskutoční v stredu 14. júna v  skalickom Jezuitskom kostole o 19,00.