Slovenský filharmonický zbor v Dortmunde

68 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

nedeľu 1. júla odcestuje Slovenský filharmonický zbor na ďalší zo svojich zahraničných umeleckých zájazdov. Tentokrát bude cieľom ich cesty  nemecké mesto  Dortmund. Na programe dortmundského Konzerthausu je monumentálna  Symfónia č. 8 Es dur Gustava Mahlera. Toto veľkolepé vokálno – inštrumentálne dielo  je uvádzané pre svoje obsadenie /orchester, dva zmiešané zbory, jeden detský zbor, osem sólistov / len zriedka. V Dortmunde  zaznie pod taktovkou  Gabriela Feltza. Súčasťou obrovského aparátu telies a umelcov – Dortmunder Philharmoniker, Český filharmonický sbor Brno, Knabenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund,  M. Kaune – soprán, A. Thouret – soprán, I. Vermillion – alt, J. Baechle – alt, B. P. Gunnel – tenor, M. Eiche – barytón, K. H. Lehner – bas je aj  Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) . Koncert sa uskutoční v stredu 4. júlaKonzerthause.