SF a SFZ v Nových Zámkoch

klein-2806v

sobotu 28. júna  Slovenská filharmónia,  Slovenský filharmonický zbor /zbormajster, Jozef Chabroň/  a hlavný hosťujúci dirigent Rastislav Štúr  vystúpia na 10. ročníku Galakoncertu Otto Klein a jeho hostia Nových Zámkoch.  Program je zostavený z operných predohier, zborov a árii, ktoré   zaznejú v interpretácii slovenských a zahraničných  sólistov. Koncert sa uskutoční v Amfiteátri Nových Zámkoch18.00 h. Koná sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.