Romantická Reduta

event fb

V rámci Junior cyklu sa po roku opäť predstaví v Slovenskej filharmónii  Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení. Koncert sa uskutoční 29. marca 201718.00 hod. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Orchester HTF-VŠMU sa už po druhýkrát  predstaví na tomto prestížnom podujatí VŠMU pod taktovkou Martina Majkúta, výnimočného slovenského dirigenta mladej generácie pôsobiaceho v USA. Martin Majkút od roku 2010 zastáva v Oregone funkciu umeleckého riaditeľa a dirigenta Rogue Valley Symphony Orchestra. (http://martinmajkut.com/).

Dramaturgia koncertu je zostavená z významných a atraktívnych diel obdobia romantizmu. Na úvod zaznie populárna predohra k operete Netopier, ktorej autorom je kráľ viedenských valčíkov Johann Strauss mladší. Ako ďalšia skladba koncertu odznie dielo Niccola Paganiniho, ktorý od roku 1832 hrával na koncertoch výlučne svoje skladby. Technicky náročný a virtuózny Koncert pre husle a orchester č. 1 D dur, op. 6, zaznie v interpretácii huslistu Tibora Bertóka, poslucháča husľovej triedy doc. Mgr. Alexandra Jablokova, ArtD. na HTF-VŠMU.Na záver je na programe dielo velikána českého romantizmu, Antonína Dvořáka, skladateľova slávna a strhujúca Symfónia č. 9 e mol Z nového světa, op. 95 (známa aj ako „Novosvětská“), ktorú autor napísal v Amerike…

Cieľom podujatia je prostredníctvom poslucháčsky príťažlivej dramaturgie diel svetoznámych hudobných skladateľov a mladej energickej hry študentov VŠMU osloviť a prilákať okrem bežných návštevníkov koncertov predovšetkým generáciu mladých ľudí a študentov rôznych typov škôl, podporiť a rozvíjať výchovu mladých ľudí k hudbe a umeniu.