POZVÁNKA na prvý MIMORIADNY KONCERT / Egon Krák PÚTNICI

1053 Photo © Alexander Trizuljak

Koncert sa uskutoční v piatok 11. septembra o 19-tej.
Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF od pondelka 24. augusta.

Prvým Mimoriadnym koncertom 67. sezóny Slovenskej filharmónie bude Slávnostný koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, na ktorom zaznie hudobnodramatický projekt slovenského skladateľa Egona Kráka PÚTNICI.

Skladateľ skomponoval dielo k Roku Ľudovíta Štúra. Skladba je sledom hudobnodramatických obrazov – invokácií, koncipovaných z vybranej štúrovskej literatúry podľa fragmentov poézie Ľudovíta Štúra, Jána Bottu, Janka Kráľa, Sama Chalupku a Andreja Sládkoviča. „ Koncepcia nového melodramatického diela Pútnici vznikla kombináciou melodramatických, symfonických a javiskových postupov. Cieľom je predstaviť priam romanticky oratórnu víziu postáv a tvorby vybraných štúrovských literátov a básnikov. V diele je hudba a poézia zrastená s výstupmi recitátorov typom hudobnej logiky v zmysle tradícií európskej hudobnej moderny. Recitátori sú hlavne herci a bola by škoda ponechať ich iba v recitačnej úlohe – deklamujú text uprostred pôvodnej hudobnej fasády, vybudovanej v kontexte dramatických obrazov. Melodráma má 7 častí a je takmer hodinovou kompozíciou spojenia poézie a hudby v novej hudobnej dramatizácii, – nejde o tradičnú podobu scénickej hudby, sprevádzajúcej poetické a herecké výstupy. Podiel hudby v takejto koncepcii nie je možné presnejšie kvantifikovať, lebo je logickou súčasťou textovej predlohy, podobne ako v opere“, povedal o novom diele skladateľ Egon Krák.

V bratislavskej Redute zaznie dielo v interpretácii Slovenskej filharmónie,Slovenského filharmonického zboru ( zbormajster Jozef Chabroň) , recitátorov – Dušan Jamrich, recitátor I. ( Štúr, Kráľ, Sládkovič ), Štefan Bučko, recitátor II. ( Botto, Chalupka, Sládkovič ) pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta SF Rastislava Štúra. Program koncertu doplní dielo Mikuláša Moyzesa CTIBOR, balada na slová Jána Bottu. Sólový part zaznie v interpretácii slovenského operného speváka Michala Lehotského.

Dielo Egona Kráka Pútnici zaznie okrem Bratislavy aj v iných slovenských a zahraničných mestách. Pútnici sú spoločný projekt Štátneho komorného orchestra Žilina a Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Všetky nižšie uvedené koncerty (okrem bratislavského) zaznejú v interpretácii Štátneho komorného orchestra Žilina. Svetová premiéra diela sa bude konať vo štvrtok 3. septembra 2015 v Chráme Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici a jeho koncertná púť bude pokračovať:

piatok 11.9. 2015 Slovenská filharmónia, Bratislava, ( SF + SFZ)
utorok 6. 10. 2015 Sála UNESCO Paríž, Francúzsko, ( ŠKO Žilina + SFZ)
streda 21. 10. 2015 Dom odborov Strojár Martin, ( ŠKO Žilina + SFZ)
štvrtok 22. 10. 2015 Dom umenia Fatra Žilina, ( ŠKO Žilina + SFZ)
utorok 27. 10. 2015 Rotes Rathaus, Berlín, SRN, ( ŠKO Žilina + SFZ)