Petr Altrichter

SF Petr Altrichter © Photo A Trizuljak 5664

je od sezóny 2018/2019 stálym hosťujúcim dirigentom Slovenskej filharmónie. Študoval na ostravskom konzervatóriu hru na lesnom rohu a dirigovanie a potom na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne vedenie orchestra (Richard Týnský, Otakar Trhlík, František Jílek) a zboru (Josef Veselka a Lubomír Mátl). V roku 1976 sa zúčastnil slávnej dirigentskej súťaže v Besançone, kde obsadil druhé miesto a získal zvláštnu cenu Francúzskeho zväzu skladateľov. Po absolvovaní JAMU (1978) nastúpil najprv ako asistent dirigenta do Štátnej filharmónie Brno; v nasledujúcich rokoch pôsobil v Českej filharmónii ako asistent Václava Neumanna, vo Filharmónii Bohuslava Martinů v Zlíne, v Komornej filharmónii Pardubice a štyri roky opäť v brnianskej filharmónii. Od roku 1987 pracoval v Symfonickom orchestri hl. m. Prahy FOK, najskôr ako druhý dirigent, neskôr (1990 – 1991) ako šéfdirigent. V rokoch 1993 – 2004 bol umeleckým riaditeľom a šéfdirigentom Juhozápadnej nemeckej filharmónie v Kostnici, od roku 1997 do konca roku 2001 stál tiež na čele Kráľovskej liverpoolskej filharmónie. V januári 2002 bol menovaný šéfdirigentom Filharmónie Brno. V súčasnosti trvale spolupracuje so Symfonickým orchestrom hl. m. Prahy FOK a Českou filharmóniou.

Petr Altrichter viedol orchestre po celom svete, vrátane Berlínskych symfonikov, Londýnskych filharmonikov, Japonského symfonického orchestra, Krakovskej filharmónie, Milánskeho orchestra, Symfonického orchestra v Rige, Symfonického orchestra RTL Luxemburg, Symfonického orchestra v Baden-Badene a Orquesta Filarmonica de Gran Canaria. Hosťoval na veľkých festivaloch v Paríži, Madride, Chicagu, Zürichu, Salzburgu, Viedni, Seville, St. Etienne, Avignone, Palerme, Prahe, Edinburgu a v Aténach. V anglických špičkových telesách sa uplatňoval predovšetkým ako propagátor českej hudby. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami.