OZNAM o ZRUŠENÍ KONCERTU PAVEL HAAS QUARTET, streda 27. 9. 2023 o 19.30

06-Pavel-Haas-Quartet-c-Petra-Hajska_web-2

Milí návštevníci koncertov BHS,

s poľutovaním vám oznamujeme, že kv. náhlej zdravotnej indispozícii jedného z členov  Pavel Haas Quarteta, sa koncert, ktorý sa mal konať  v stredu 27. 9. 2023 o 19.30.  ruší bez náhrady. Vstupné vám bude vrátené v Pokladnici SF po predložení vstupeniek na spomenutý koncert.

V prípade, ak ste si vstupenky zakúpili online na stránke filharmonia.sk, môžete požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

  • priamo v Pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
  • mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
  • K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF,  detail transakcie, v ktorej je uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Ďakujeme za pochopenie,

Slovenská filharmóniafestival Bratislavské hudobné slávnosti