Od januára 2023 sa Dom umenia v Piešťanoch stal opäť súčasťou Slovenskej filharmónie

Dom umenia SF Piešťany, pohľad na hlavné schodisko a vstup

Z rozhodnutia ministerky kultúry SR Natálie Milanovej  sa Dom umenia v Piešťanoch od 1. januára 2023 vracia späť pod pôsobnosť Slovenskej filharmónie.  Tento moderný, impozantný architektonický skvost  Ing. arch. Ferdinanda Milučkého, bol postavený v roku 1980 ako detašované pracovisko Slovenskej filharmónie. Opätovné pričlenenie Domu umenia k prvej hudobnej scéne je jednou z víziíMariána Turnera, generálneho riaditeľa SF v jeho koncepcii, s ktorou sa uchádzal pred rokom o tento post vo výberovom konaní.

História Domu umenia siaha do roku 1958, kedy sa začali rodiť prvé myšlienky na zrod takejto stavby. Samotná realizácia  podľa projektu architekta Milučkého prebehla v rokoch 1974 – 1980. Projekt mal od svojich začiatkov plniť kultúrnu funkciu pre mesto Piešťany, ako aj pre oblasť Trnavského a Nitrianskeho kraja  a širšieho okolia.  V roku dokončenia bol Dom umenia slávnostne odovzdaný do užívania Slovenskej filharmónie. Pod vplyvom rôznych spoločenských a politických zmien sa jeho strešná organizácia po roku 1989  menila, čo nebolo vždy v prospech poslania objektu, teda prezentácie a prevádzkovania kultúrnych podujatí. Patril pod vyšší územný celok,  Správu kultúrnych zariadení, či  Národné osvetové centrum. V roku 2014 ho vtedajší minister kultúry SR Marek Maďarič priradil pod organizačnú štruktúru Umeleckého súboru Lúčnica, kde patril do roku 2022, kedy sa začal proces postupnej plynulej delimitácie späť pod novú organizačnú štruktúru Slovenskej filharmónie.  Proces prechodu trval z viacerých, najmä legislatívnych dôvodov takmer desať mesiacov, no pri obojstranne serióznom prístupe a odbornej práci pod gesciou Ministerstva kultúry SR, bol ku koncu roka 2022 úspešne dokončený. K 1. januáru 2023 prevzala Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany (obnovený pôvodný názov z roku 1980) pod svoju organizačnú štruktúru opäť po dlhých rokoch Slovenská filharmónia.

Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany ponúka pravidelne návštevníkom kultúrne akcie. Dramaturgia zahŕňa aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Konajú sa tu divadelné predstavenia, koncerty,  hudobno-zábavné a detské programy, folklórne vystúpenia a  filmové podujatia realizované vo Veľkej sále. Svoje miesto tu má aj výtvarné umenie -  umelecké výstavy, ktoré sú inštalované  vo Výstavnej sieni a v Galérii. Dom umenia Slovenskej filharmónie, Piešťany je dnes jedným z hlavných organizátorov a hostiteľov medzinárodných festivalov z oblasti hudby, filmu, divadla a ďalších umeleckých žánrov. Ako jediný usporiadateľ na Slovensku aj v aktuálnej  sezóne realizuje priame prenosy operných predstavení z MET Opery New York.  Vybavený je divadelnou technikou, 2D digitálnou filmovou technológiou, svetelným parkom, kvalitným koncertným krídlom i koncertným organom, veľkým javiskom s točňou  a  hľadiskom s kapacitou 622 miest, baletnou sálou a šatňami. Tím pracovníkov Domu umenia vedie jeho riaditeľka, pani Edita Bjeloševičová.

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa v Dome umenia Piešťany  uskutočnilo prvé oficiálne pracovné stretnutie jeho zamestnancov spolu s vedením Slovenskej filharmónie.

Želám si aby naša spolupráca dobre fungovala a bola kvalitná. Tešíme sa, že my sme tu opäť doma a vy u nás tiež. Vitajte naspäť v Slovenskej filharmónii“, povedal Marián Turner, generálny riaditeľ SF.

Je to historický oblúk,  ktorý sa uzatvára. Nech sa nám darí po stránke umeleckej aj ekonomickej. Potrebujeme k tomu odhodlanie, ktoré všetci máme. Sny sa dajú napĺňať, tešíme sa na spoluprácu, “dodala Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia Piešťany.

V záujme Slovenskej filharmónie je, aby výnimočné dielo Ing. architekta Ferdinanda Milučkého zostalo zachované pre ďalšie generácie a nezmenila  sa  jeho pôvodná kultúrna funkcia. Riaditeľka Edita Bjeloševičová aj preto, už od roku 2019, aktívne podporovala iniciatívu združení Čierne diery a DOCOMOMO, vďaka ktorým bol v máji 2022 Dom umenia Piešťany oficiálne zapísaný do zoznamu chránených národných kultúrnych pamiatok. Dnes patrí medzi architektonicky i funkčne najzaujímavejšie stavebné diela na Slovensku.