Principal conductors

Václav Talich 1949 – 1952
Ľudovít Rajter 1949 – 1952
Tibor Frešo 1952 – 1953
Ľudovít Rajter 1953 – 1961 / 1961 – 1976 Conductor
Ladislav Slovák 1961 – 1981
Libor Pešek 1981 – 1982
Vladimír Verbickij 1982 – 1984
Bytrík Režucha 1984 – 1989
Aldo Ceccato 1990 – 1991
Ondrej Lenárd 1991 – 2001 / Music Director since 1995
Jiří Bělohlávek 2003 – 2004 / Artistic Director
Vladimír Válek 2004 – 2007
Peter Feranec 2007 – 2009
Emmanuel Villaume 2009 – 2016
James Judd from Season 2017 – 2018