Nedeľný koncert v Redute

nedeľu 26. novembra pokračuje v Malej sále Slovenskej filharmónie cyklus SKO.  Slovenský komorný orchester uvedie v nedeľné popoludnie Sláčikové kvarteto č. 14 d mol, D 810 Smrť a dievča (orchestrácia: Gustav Mahler) Franza Schuberta.                                        Na prelome 19. a 20. storočia bolo bežnou praxou, že skladatelia a dirigenti robili transkripcie obľúbených diel komornej hudby pre väčšie obsadenie. Gustav Mahler pripravil behom svojho života detailné inštrukcie, ako by sa mohlo Schubertovo Sláčikové kvarteto d mol transkribovať pre sláčikový orchester. Na programe je aj Suita pre husle a orchester Milému pánovi Bachovi k narodeninám Petra Breinera. Koncert sa začne o 16.00 h.