Nedeľné popoludnie v Slovenskej filharmónii, Hommage à Bohdan Warchal

SKO6

Členovia Slovenského komorného orchestra s um. vedúcim Ewaldom Danelom každoročne venujú jeden z januárových koncertov spomienke na zakladateľa Slovenského komorného orchestra, legendárneho Bohdana Warchala. Koncert Hommage à Bohdan Warchal sa uskutoční v nedeľu 23. januára 2022 v Koncertnej sieni SF o 16.00. Koná sa pre abonentov cyklu SKO a všetkých záujemcov, ktorí radi strávia nedeľné popoludnie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Podľa aktuálnych nariadení organizujeme koncerty s kapacitou sál do  50%  v režime OP. Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF a na navstevnik.sk.

Nedeľný program sa bude niesť  vo „warchalovskom“ duchu . Znieť budú diela Wolfganga Amadea Mozarta a Ilju Zeljenku. Na koncerte si pripomenieme nedožité  92. narodeniny prof. Warchala (27.01. 1930 – 30.12. 2000).

Na úvod programu budú znieť tri Divertimentá B dur, D dur a F dur, ktoré dnes nazývame „Salzburské symfónie“ Wolfganga Amadea Mozarta. Pravdepodobne sa nimi chcel skladateľ prezentovať na turné v Taliansku. Nasledovať budú dve diela Ilju Zeljenku komponované pre Warchala a komorný orchester. Hudba pre Warchala a  jedno z najobľúbenejších diel poslucháčov Musica slovaca. Koncert je zároveň prvý z radu koncertov v rámci roku 2022 venovaných 90. výročiu narodenia skladateľa Ilju Zeljenku.

Bohdan Warchal bol v roku 1960 iniciátorom vzniku komorného súboru.  Komorný orchester zostavil z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie orchestra Slovenská filharmónia. “Warchalovci”  pod jeho umeleckým vedením  koncertovali nielen v slovenských mestách, ale uznanie dosiahli v mnohých svetových metropolách. Popri hudbe baroka sa venovali aj dielam z obdobia klasicizmu a romantizmu, dielam 20. storočia a skladbám slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Ilju Zeljenku, ktoré vznikli  na podnet prof. Warchala, alebo ich tvorcovia darovali komornému orchestru. Prof. Bohdan Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. Štafetu umeleckého vedúceho odovzdal Ewaldovi Danelovi, ktorý od januára 2001 v tejto práci pokračuje. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a rovnako uvádza premiéry slovenských diel.

V priestoroch Slovenskej filharmónie je nutné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2. V Pokladnici SF aj pri vstupe na koncert sa návštevník musí preukázať potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19.