Nedeľné popoludnie v REDUTE

Slovak-Chamber-Orchestra-2-jan-f-lukas

V nedeľu 25. novembra pozývame všetkých priaznivcov Slovenského komorného orchestra /um. vedúci Ewald Danel/ do Malej sály Slovenskej filharmónie. Uskutoční sa tu úvodný  koncert cyklu SKO, na ktorom ako sólista vystúpi slovenský violončelista žijúci v Japonsku Ľudovít Kanta. V jeho interpretácii zaznejú  violončelové Variácie na slovenskú ľudovú pieseň, H.378 Bohuslava Martinů, ktoré skladateľ skomponoval v roku 1959 a dielo Kol Nidrei, op. 47 Maxa Brucha. Dnes často uvádzané jednočasťové dielo Kol Nidrei, op. 47 v originálnej verzii pre violončelo a orchester (1881).  Kol Nidrei (v preklade „Všetky sľuby“) je modlitba z 8. storočia, ktorá sa používa pri bohoslužbách v synagóge večer pred sviatkom Dňa zmierenia (Jom Kippur). .

Na úvod programu zaznie  Symfónia pre sláčikový orchester č. 10 h mol Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Na koncerte zaznie aj   dielo Tibora Freša,  všestranného umelca – bol dirigentom, skladateľom, hudobným redaktorom a režisérom. V rokoch 1935 – 1939 študoval kompozíciu u Alexandra Moyzesa na Hudobnej a dramatickej akadémii (dnešné Konzervatórium v Bratislave). Nasledujúce tri roky pokračoval v štúdiách kompozície v Ríme na Akadémii Santa Cecilia u A. Pedrottiho. Skladba Na dedine, suita pre sláčikové kvarteto, op. 4 pochádza z jeho bratislavského študijného obdobia z roku 1938. Je inšpirovaná slovenskými ľudovými melódiami. Na záver nedeľného popoludnia zaznejú Rumunské ľudové tance, Sz. 68, ktoré  patria bezpochyby k najpopulárnejším skladbám maďarského skladateľa, klaviristu, etnológa a zberateľa piesní Bélu Bartóka. Tance napísal pôvodne pre klavír. Zinštrumentoval ich do orchestrálnej podoby v roku 1917.

Nedeľný koncert komorného orchestra sa začne o 16.00 h.