NÁHRADNÉ TERMÍNY KONCERTOV FILMOVEJ HUDBY a dvojice koncertov AB10

trumpet

sú nasledovné:dvojica koncertov AB10, ktorá bola zrušená 20. a 21. 5. 2020 sa bude konať v náhradných termínoch 17. a 18. 9. 2020 o 19.00 h

- vstupenky a abonentky zakúpené na štvrtok 21. 5. A10 platia na koncert vo štvrtok 17. 9. 2020 o 19.00 h

- vstupenky a abonentky zakúpené na stredu 20. 5., B10 platia na koncert v piatok 18. 9. 2020 o 19.00 h

Koncerty FILMOVEJ HUDBY sa uskutočnia v náhradných termínoch 15. 10. 2020 o 19.00 h, 16. 10. 2020 o 19.00 h  a 17. 10. 2020 o 11.00 h a o 19.00 h

- vstupenky zakúpené na štvrtok 16. 4.  platia na koncert vo štvrtok 15. 10. 2020 o 19.00 h

- vstupenky zakúpené na piatok 17. 4. 2020 platia na koncert v piatok 16. 10. 2020 o 19.00 h

- vstupenky zakúpené na sobotu 18. 4. 2020 platia na koncert v sobotu 17. 10. 2020 v zodpovedajúcich časoch o 11.00 a 19.00h