MAREC v SLOVENSKEJ FILHARMÓNII

1800x1800

•Vstupenky na marcové koncerty sú v predaji v Pokladnici SF vo všetky pracovné dni od 12.00 – 18.00 a hodinu pred koncertom alebo online na filharmonia.sk.

  • Marcové koncerty odštartuje v utorok 5. marca 2024 o 19.00 druhý koncert cyklu Stará hudba. Koncert s názvom Hommage à Pantaleon Hebenstreit predstaví návštevníkom utorkového večera diela barokových majstrov pre cimbal a čembalo v interpretácii odborníčok na starú hudbu – cimbalistky Enikö Ginzery a čembalistky Agi Ferienčíkovej, ku ktorým sa pripojí aj hráčka na barokové violončelo Michaela Čibová. Na koncerte zaznejú originálne diela pre cimbal i čembalo, ale aj prepisy Sarabandy a Passacaglie Georga Philippa Händla či Telemannovej Sonáty G dur. Ožijú aj archaické skladby z Pestrého zborníka či anonymné Folias de Espana. Kombinácia cimbal a čembalo sľubuje nový, nie každodenný hudobný zážitok.
  • utorok 12. marca o 19.00 sa v Malej sále Slovenskej filharmónie uskutoční  piaty Klavírny recitál.  Hosťom Slovenskej filharmónie bude francúzsky klavírny virtuóz Éric Le Sage,  laureát mnohých medzinárodných interpretačných súťaží, víťaz Medzinárodnej súťaže Roberta Schumanna v Zwickau v roku 1989. Už ako  20 ročného ho Financial Times označil za „veľmi kultivovaného  žiaka veľkej francúzskej tradície Schumannovho klavíra.“ Práve jeho klavírne dielo umelec celé nahral a odohral v mnohých sálach po celom svete. Verný je aj francúzskej hudbe, ktorá znie v jeho interpretácii autenticky. Takto zostavený program ponúkne umelec aj návštevníkom klavírneho recitálu – v jeho interpretácii zaznie výber zo Schumannovho klavírneho odkazu a viaceré Nokturná Gabriela Faurého.
  • Vo štvrtok 14. a v piatok 15. marca19.00 pokračuje v Koncertnej sieni SF symfonická dvojica koncertov, na ktorej privítame vzácneho hosťa – českého hráča na lesnom rohu Radka Baboráka, bývalého člena Berlínskych filharmonikov. Radek Baborák sa v Bratislave predstaví po prvýkrát v trojúlohe sólistu, dirigenta a autora uvádzaného diela. Fenomenálny hráč na lesnom rohu zbieral  do svojich 18-tich rokov ocenenia na domácich i zahraničných interpretačných súťažiach. Ako 12 ročný sa stal víťazom Concertina Praga, v 15-tich získal 3. cenu na Pražskom jare. Nasledovala rozhlasová súťaž UNESCO Ženeva, Mníchov, Markneukirchen, ocenenie Grammy Classic pre Českú republiku, Cena Davidoff 2001 a Mostly Classic Award 2002. Už ako 18 ročný sa stal najmladším prvým hráčom na lesnom rohu Českej filharmónie, po dvoch rokoch pôsobil ako sólohornista  Mníchovskej filharmónie,  neskôr sa stal  členom Berlínskej filharmónie. Od roku 2010  sa venuje  sólovej hre  a je členom komorných zoskupení. V jeho naštudovaní zaznejú tri diela – Akademická slávnostná predohra Johannesa Brahmsa, L’Orangerie, burleska pre lesný roh a sláčiky Radka Baboráka a Symfónia d mol Belgičana Césara Francka.
  • V nedeľu 17. marca o 16.00 h sa uskutoční  prvý organový recitál v prebiehajúcej 75. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie. Sólistom popoludnia bude Daniel Gabčo, hlavný organista v Katedrále sv. Martina v Bratislave, kde je okrem aktívnej umeleckej činnosti a tvorby hudobnej dramaturgie  činný aj v oblasti smerovania liturgickej hudby na Slovensku. Niektoré diela z programu koncertu uvedie umelec  v sprievode Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom.premiére zaznie Sinfonia pre organ a sláčikový orchester Ľuboša Gabča, organistovho brata. Program bude pestrou mozaikou diel pre organ od viacerých autorov -  švajčiarskeho skladateľa a kňaza Thea Fluryho, Oliviera Messiaena, Jeana Guilloa, Jehana Alaina a ďalších. Nedeľné popoludnie bude prienikom organových koncertov a koncertov Slovenského komorného orchestra.
  • V stredu 20. marca 202418.00 sa v bratislavskej Redute uskutoční tretí koncert cyklu Junior – pre mladé publikum. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstaví Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení a Spevácky zbor Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Ladislav Karinay, zbormajster). Sólistami večera budú mladí talentovaní poslucháči HTF-VŠMU –  klaviristi Anhelina Kydora, Kristina Borbat a huslista Martin Pavlík. Mladé klaviristky sa predstavia energickým koncertom pre dva klavíry Francisa Poulenca.  V interpretácii mladého nádejného huslistu Martina Pavlíka zaznejú Štyri humoresky Jeana Sibeliusa. Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení dokáže svoje zručnosti v Brahmsových Variáciách na Haydnovu tému, op. 56 a. Program doplní  súčasné dielo Dawn Thomasa Adèsa, ktoré vzniklo počas pandémie a Cantique de Jean Racine Gabriela Faurého, v ktorom možno spozorovať viaceré paralely s neskorším Rekviem. Program zaznie v naštudovaní Mariána Lejavu, ktorý pravidelne spolupracuje s orchestrálnym telesom jeho domovskej inštitúcie Vysokej školy múzických umení.
  • Na druhej marcovej symfonickej dvojici, vo štvrtok piatok 21.22. marca  o 19.00,  privítame jar nielen symbolicky dátumovo, ale aj dramaturgickou skladbou hudobných diel. Jarný podtón má úvodná  symfonická báseň anglického skladateľa Frederica Deliusa On Hearing the First Cuckoo in Spring. Jar reprezentuje aj Symfónia č. 1 B dur Jarná, op. 38 Roberta Schumanna. Program doplní Mozartov Koncert pre dva klavíry a orchester č. 10 Es dur, KV 365. Sólistami večera budú dvaja slovenskí klavírni virtuózi – prof. Marian Lapšanský, bývalý generálny riaditeľ SF a Ivan Gajan. Koncert pre dva klavíry, dvaja výnimoční umelci a  dve koncertné krídla na scéne – to všetko zatraktívni zážitok v Redute.  Slovenská filharmónia sa po prvýkrát predstaví pod taktovkou Japonca Ryusuke Numajiriho,  umeleckého riaditeľa Biwako Hall a hudobného riaditeľa  Tokyo Mitaka  Philharmonia.

Veľkonočné koncerty Slovenskej filharmónie

  • Členovia Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom uvedú aj tento rok na Kvetnú nedeľu, 24. marca  202415.00, Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Josepha Haydna. Dielo, ktoré tradične zaznieva v predveľkonočnom období v Bratislave. Aj tentokrát to bude v Katedrále sv. Martina o 15.00 v rámci cyklu Hudba v chrámoch.
  • V stredu a vo štvrtok 27. a 28. marca 202419.00 sú na programe Veľkonočné koncerty bratislavskej Redute. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal) a kvarteto sólistov – Eva Hornyáková soprán, Jana Kurucová mezzosoprán, Pavol Bršlík tenor a David Szendiuch bas pod taktovkou Ondreja Olosa, mladého slovenského dirigenta pôsobiaceho v Čechách uvedú duchovnú kantátu Stabat Mater, op. 58 Antonína Dvořáka.  Skladateľ komponoval toto dielo pomerne mladý – tridsaťpäťročný. Text hovorí o utrpení Kristovej matky pod krížom, na ktorom umiera jej syn. Dvořák rozčlenil predlohu do desiatich častí. Premiéra sa konala roku 1880.  Stabat mater je u nás aj vo svete často uvádzaným vokálno-inštrumentálnym titulom. Koncertom si pripomenieme Rok českej hudby.