Kultúra nás spája, koncertom v Prahe to potvrdila Slovenská filharmónia

03 foto Matej Krén m

V piatok 27. októbra sa Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom predstavili  v Smetanovej sieni Obecného domu. Koncert bol oslavou 30 ročnej  samostatnosti  Českej republiky  a Slovenskej republiky a pripomenutím si 105. výročia vzniku Československa, ktoré bolo vyhlásené za samostatný štát 28. októbra 1918 práve v Obecnom dome. Sólistami večera boli dvaja poprední interpreti – slovenská sopranistka Simona Houda Šaturová a český violončelista Jiří Bárta. Hostí koncertom sprevádzala herečka Zuzana Mauréry.Spolupráca medzi našimi krajinami je mimoriadne dobrá, čo platí najmä v kultúrnom svete, ale určite aj v iných odvetviach. Veľa českých umelcov prichádza do Bratislavy a  sú hosťami Slovenskej filharmónie. Rovnako naše tri telesá – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester prichádzajú účinkovať do Čiech. Je to vždy sviatok,  ale v Obecnom dome  obzvlášť, pretože na tomto mieste bola Československá republika vyhlásená,“ povedal Marián Turner, generálny riaditeľ SF.

Slávnostný koncert sa uskutočnil v rámci projektu Česko-slovenský rok, nad ktorým prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a prezident Českej republiky Petr Pavel. Na koncerte sa zúčastnilo viac ako tisíc  hostí z rôznych odvetví,  zástupcovia diplomatických zborov, veľvyslankyňa Slovenska v Českej republike pani Ingrid Brocková, riaditeľka Slovenského inštitútu v Prahe Ľubica Krénová, či generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner a mnohé ďalšie významné osobnosti.

„Koncertom Slovenskej filharmónie chceme tu v Prahe osláviť dôležité míľniky v spoločnej histórii Slovenska a Česka. Na svete myslím nie sú iné dve krajiny, ktoré by spoločne vedeli v priateľskej a vrúcnej atmosfére sláviť vznik niekdajšieho spoločného štátu a zároveň aj jeho rozdelenie. Práve táto jedinečnosť slovensko-českých vzťahov, ich bohatosť a intenzita, ktorá pretrváva už viac ako storočie je ďalším dôvodom na oslavu,“ povedala v príhovore pred koncertom Ingrid Brocková, veľvyslankyňa Slovenska v Česku.

Koncert bol hudobnou mozaikou  diel skladateľov spojených s históriou Československa, ako aj staršou históriou našich národov. Program otvorila predohra k opere  Mathilde von Guise  bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela, nasledovali diela Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetanu, Alexandra Moyzesa, Antonína Dvořáka, Franza Lehára, Gejzu Dusíka, Ernőa von Dohnányho a Ľudovíta Rajtera.

Slávnostný koncert ukončil neutíchajúci potlesk návštevníkov v Smetanovej sieni Obecného domu, v priestoroch, ktoré sú symbolom kultúrnosti a histórie spätej s dejinami československej štátnosti.

Organizátormi koncertu boli Veľvyslanectvo SR v ČR, Slovenský inštitút Praha a Slovenská filharmónia. Slávnostný koncert sa uskutočnil pod záštitou primátora hlavného mesta Prahy Bohuslava Svobodu.