Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v pondelok 25.marca 2019 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude vedúca Oddelenia komornej hry
na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, klaviristka

Mgr. Viera Bartošová, ArtD.

Stretnutie bude v skúšobni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.