Stretnutie Klubu priateľov Slovenskej filharmónie

Klub priateľov Slovenskej filharmónie pozýva svojich členov

v stredu 14. marca 2018 o 16.30 hod.

na stretnutie, ktorého hosťom bude
sólista, komorný hráč a člen orchestra SF
flautista

Tomáš Janošík

Stretnutie bude v cvičebni SFZ, vchod z Medenej ulice č. 3., 1. poschodie.