Art House Piešťany

Art House Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany
Phone: 00421/033/7625 571
Edita Bjeloševičová
Head of Office
033/2458 101 edita.bjelosevicova@filharmonia.sk
Peter Rusnák
PR Manager
033/2458 100 peter.rusnak@filharmonia.sk
Ivana Škulecová
Venue Manager
033/2458 100 ivana.skulecova@filharmonia.sk
Anna Močková
Back Office Manager
033/2458 102 anna.mockova@filharmonia.sk
Miroslava Dlhá
pracovník vstupenkovej pokladne, prevádzkový a propagačný pracovník
033/2458 001
Marcel Budka
Maintenance Technician, Sound Technician
Daniel Budka
Maintenance Technician, Stage Technician
Vojtech Marek
Lighting Technician, Installation Technician

Ticket Office
Opening Hours:
Workdays 2PM – 5PM
and 1 hour before the Concert.

www.domumenia-piestany.sk