Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby 18/ Florilegium hudobných štýlov

DSH-A6-2018-FORMAT-FIN

Jeden z koncertov cyklu Stará hudba Slovenskej filharmónie  je pravidelne  súčasťou festivalu Dni starej hudby. V utorok 29. mája sa v Malej sále SF uskutoční koncert súboru pre starú hudbu Musica aeterna. 

Téma tohto koncertu je identická s témou DSH 2018 – Florilegium musicum, teda hudobná kytica, odkazujúc na hlavný dramaturgický akcent tohtoročného festivalu starej hudby. V bratislavskej Redute zaznejú v interpretácii súboru pre starú hudbu Musica aeterna /um. vedúci Peter Zajíček/ orchestrálne suity bratislavského rodáka Johanna Sigimunda Kussera. Jedným z vrcholov programu  bude Koncert pre hoboj a orchester benátskeho skladateľa Alessandra Marcella, ktorý patrí k najobľúbenejším sólovým koncertom pre tento nástroj. Zaznie v interpretácii špičkového talianskeho interpreta Alfreda Bernardiniho, ktorý svojou interpretáciou nadchýna poslucháčov na celom svete.  Koncert sa začne o 19-tej .