Koncert solidarity v spolupráci so Slovenským Červeným krížom

1_Photo Peter Brenkus 8J6A7300X

Diela Wolfganga Amadea Mozarta – Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 a Rekviem d mol, KV 626 budú znieť v bratislavskej Redute vo štvrtok a piatok 2. a 3. júna 2022 o 19.00. Štvrtkový koncert sa koná v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Záštitu nad koncertom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Za Slovenský Červený kríž sme poctení premiérovou spoluprácou so Slovenskou filharmóniou v rámci Koncertu solidarity s ukrajinskými obyvateľmi, strádajúcimi vo vlasti aj mimo nej. Nesmierne si vážime účasť  všetkých umelcov. Psychologický prínos zážitku z koncertu bude odmenou všetkým, ktorí sú zapojení do pomoci v rámci Slovenska, ale aj priamo na Ukrajine a na zmiernenie únavy z viac ako trojmesačnej nepretržitej pomoci zraniteľným skupinám. Ďakujeme umelcom, organizátorom, pani prezidentke, vážime si prejavy podpory a spoluúčasti,“povedal prezident Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Mozartovo Rekviem d mol, KV 466 zaznie  v interpretácii všetkých troch telies – Slovenskej filharmónie,  Slovenského komorného orchestra a  Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Thomas Lang). Po ich boku vystúpia štyria vokálni sólisti – sopranistka Lenka Máčiková, mezzosopranistka Terézia Kružliaková, tenorista Martin Gyimesi a basista Gustáv Beláček. Sólový part Koncertu pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 zaznie v interpretácii slovenského klavírneho virtuóza prof. Mariana Lapšanského, dlhoročného riaditeľa Slovenskej filharmónie. Program zaznie pod taktovkou Martina Leginusa.

Mozartovo Rekviem patrí medzi jedno  z najslávnejších diel svetovej hudobnej literatúry. Je posledným z jeho 626 opusov, ktoré počas svojho krátkeho života skladateľ skomponoval. Pracoval na ňom pred svojou smrťou v roku 1791. Mozart dokončil  prvé dve časti diela, z ostatných sa zachovali skice, ktoré podľa Mozartových poznámok dokončil  jeho žiak Franz Xaver Süssmayr. Doplnil inštrumentáciu a dokomponoval chýbajúce časti Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. V záverečnom Lux aeterna zopakoval Introitus a Kyrie, podľa jeho slov to bolo Mozartovo želanie. Mozart skomponoval vyše 20 klavírnych koncertov, mnohé ako adolescent v Salzburgu, ďalšie neskôr počas pôsobenia vo Viedni. Prostredníctvom koncertov sa sám prezentoval pred publikom nielen ako skvelý skladateľ, ale aj ako výborný klavirista.  Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 mal nesmierny úspech už na svojej premiére 11. februára 1785, hoci ho skladateľ dokončil len deň predtým. Sólový klavírny part hral on sám a orchester dirigoval od klaviatúry. Koncert d mol KV 466 patrí medzi jeho najsugestívnejšie diela.

   „Myšlienka zorganizovať Koncert solidarity v spolupráci so Slovenským Červeným krížom prišla spontánne, niekoľko týždňov po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. V Slovenskej filharmónii sme odvtedy zorganizovali už viacero podporných podujatí, vrátane koncertu pre ukrajinské mamičky s deťmi, ktoré museli opustiť svoje domovy. Koncert z diel Mozarta je ďalším z nich, no tentokrát sme sa rozhodli podporiť aj prebiehajúcu finančnú zbierku Slovenského Červeného kríža. Naša participácia na nej potrvá do konca našej koncertnej sezóny. Slovenský Červený kríž vyzbierané prostriedky používa na humanitárnu pomoc postihnutým vojnou. Koncert solidarity, na ktorom zaznie slávne Mozartovo Requiem, sa uskutoční 2. júna o 19-tej hodine v bratislavskej Redute a vďaka RTVS, ktorá je ďalším partnerom tohto mimoriadneho projektu, si ho bude možné vypočuť a pozrieť v rovnaký deň o 20.10 na Dvojke. Tak vznikne šanca, že prispieť na pomoc tým, ktorí to naozaj súrne potrebujú, bude môcť každý obyvateľ Slovenska, ktorý nájde v sebe kus ochoty a dobrej vôle. Slovenská filharmónia, Slovenský Červený kríž a verejno-právna RTVS takto vyjadria spoločnú solidaritu a ochotu pomôcť. Veríme, že sa k tejto našej aktivite pridá čo najviac ľudí,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner.

Zbierku Slovenského Červeného kríža na humanitárnu pomoc obyvateľom Ukrajiny môžete podporiť príspevkom na číslo účtu:

SK65 0200 0000 0000 0066 5555

Variabilný symbol: 2402,  do poznámky prosíme uviesť: SF

Zbierku Slovenského Červeného kríža na humanitárnu pomoc obyvateľom Ukrajiny môžete tiež podporiť naskenovaním QR kódu:
QR_slovenska_filharmonia