Hudba a slovo v Malej sále SF

rašilov

utorok 13. mája o 19.00 pozývame do Malej sály Slovenskej filharmónie na záverečný koncert cyklu Hudba a slovo. V utorkový večer máme možnosť zoznámiť sa s tvorbou českého skladateľa, klaviristu a pedagóga Václava Jana Tomáška. Bol jedným z mála českých hudobníkov, ktorí v 18. storočí zotrvali na území dnešných Čiech . Tomášek mal veľmi blízko  k poézii. Komponoval piesne na texty Goetheho, Schillera a iných poetov. Kontakty Tomáška a Goetheho sa datujú od roku 1818. Najskôr si dvaja neúnavní muži, hrdí intelektuáli, vzdelanci a tvorcovia vymieňali názory a postoje korešpondenčnou cestou.

„Ako rád by som Vám, môj najdrahší,  vyjadril ústne vrelú vďaku za Váš záujem o moje básne a za to, že im venujete neúnavne a stále svoju pozornosť. Povedal by som Vám to rád z dvoch dôvodov: po prvé preto, že pri uvedení Vašich piesní som už strávil veľa príjemných hodín, po druhé pre svoje dlhoročné presvedčenie, že asi len skladateľ sám a prípadne niekoľko jeho žiakov, ktorí sú úplne nasýtení jeho spôsobom vnímania, nám pravdivo a presvedčivo môže povedať, čo našiel v básni, ako jej porozumel a čo do nej vložil.“

Johann Wolfgang von Goethe v liste Václavovi Janovi Tomáškovi, 18. júla 1820

Neskôr sa stretli aj osobne. V roku 1819 vydal Tomášek približne 40 piesní na texty Goetheho. Piesne našli búrlivú odozvu v Čechách aj za hranicami.

Na utorkovom koncerte spoznáme tvorbu českého skladateľa, ktorá bude spestrená s úryvkami z jeho  korešpodencie v interpretácii českého herca Sašu Rašilova. Piesne zaznejú v intepretácii českej altistky Kamily Mazalovej, ktorú bude doprevádzať a sólovo sa predstaví na kladivkovom klavíri Monika Knoblochová.