Slovenský komorný orchester 2-jan-f-lukas

Vianočný koncert


12. 12. 2018 (Streda) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Bratislava Vocal Consort
Iveta Weis Viskupová zbormajsterka
Alena Korekáčová soprán
Laura Uhorskaiová alt
Andrej Vancel tenor
Tomáš Šelc bas
Arcangelo Corelli
Juraj Zrunek / Peter Jantoščiak
Juraj Zrunek / Peter Jantoščiak
Concerto grosso g mol Vianočné, op. 6 č. 8
Vianočné pastorely (premiéra)
Vianočná omša č. 2 Harmonia pastoralis (premiéra)

Kňaz, skladateľ, organista, pedagóg a skúsený „magister chori“ Juraj Zrunek síce pochádzal z Valašských Kloboukov na Morave, celý život však strávil na území dnešného Slovenska. Väčšina jeho diel vznikala v žilinskom konvente. Spolu s Edmundom Paschom sa usilovali zintenzívniť duchovnú tvorbu v slovenských regiónoch. V zborníkoch Liber sacrorum, či Praeconium Mariale skoncentroval množstvo poetických zhudobnení omšového ordinária, rekviem, litánií, antifón a iných útvarov sakrálnej hudby. Vianočná tematika a s ňou súvisiace pastorely boli v jeho tvorbe veľmi významné.