Leoš Svárovský, dirigent; foto © Jan Lukas

Zimmer, Beethoven, Saint-Saëns


16. 12. 2016 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Takashi Yamamoto klavír
Aleš Bárta organ
Ján Zimmer
Ludwig van Beethoven
Camille Saint-Saëns
Magnificat (premiéra)
Koncert pre klavír a orchester č. 3 c mol, op. 37
Symfónia č. 3 c mol, op. 78 Organová

História hudby je posiata prípadmi, v ktorých sa autor nedočkal premiéry svojho diela. Materiály ostávali v zabudnutí, alebo skladateľ zomrel, takže dielo ostalo napospas ochotným hudobníkom, ktorí ho uviedli na pódium. Jedným z príkladov je Magnificat Jána Zimmera. 3. klavírny koncert Ludwiga van Beethovena je síce silne poznamenaný vplyvom molových koncertov W. A. Mozarta, už však stojí na prahu nového modelu koncertantného útvaru. Monotematická Organová symfónia Camille Saint-Saënsa je vznešenou panychídou za Franza Liszta – veľkého vzoru francúzskeho skladateľa, klaviristu, organistu, pedagóga, organizátora.

Pozrite si záznam z koncertu.