Peter Zwiebel

Záverečný koncert XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba


14. 11. 2014 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Slovenská filharmónia
Szymon Bywalec, dirigent
Peter Zwiebelviola
Hanuš Domanský
Jana Kmiťová
Miro Bázlik
Dezider Kardoš
Chvála zeme
Tri žalmové fragmenty
Balada – Koncert pre violu a orchester
Koncert pre orchester

Symfonický obraz Chvála zeme Hanuša Domanského je zároveň chválou Hudby. Domanský je hudbou zdravo posadnutý a tým “pozemsky” fascinuje aj poslucháča. Jana Kmiťová siaha do iných, nadzemských súdkov; nástojčivá kontemplácia sa však nachádza v každom z nich. Ján Zach vníma svet a hudbu ako dokonalý systém, ale aj ako zónu, v ktorej človek hľadá útočisko. Zvuk violy je v tomto smere optimálnym médiom prenosu informácií. Dezider Kardoš bol brilantným pragmatikom a mal opraty tvorby vždy pevne v rukách. Koncert pre orchester je podobne ako Domanského Chvála zeme hrdou poklonou hudbe a orchestru.