Jan Mráček, husle

Weber Bartholdy Čajkovskij


7. 6. 2018 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Jan Mráček husle
Carl Maria von Weber
Felix Mendelssohn Bartholdy
Piotr Iľjič Čajkovskij
Euryantha, op. 81, predohra k opere
Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64
Symfónia č. 6 h mol Patetická, op. 74

Počas svojho relatívne krátkeho života stihol Carl Maria von Weber vyprodukovať množstvo diel. Zväčša to boli úžitkové kompozície, určené na okamžité uvedenie. Trojica opier Čarostrelec – Euyrantha – Oberon však siahajú k vznešenejším métam a publikum ich vítalo s nadšením. Dnes žijú predovšetkým vďaka pôsobivým predohrám. Dopyt zo strany interpretov vedel elegantne saturovať aj Felix Mendelssohn Bartholdy. Slávny Husľový koncert, ktorý napísal na vrchole kariéry, síce vznikol z vonkajšieho podnetu, autor sa v ňom ale prezentuje mimoriadne zainteresovaným spôsobom. Nič s úžitkovosťou nemá Čajkovského 6. symfónia. Dlho utajované a potláčané psychické problémy autora v nej vytryskli na povrch. Existuje veľmi málo takýchto nádherných, ušľachtilých, ale neúprosne nihilistických diel.