Vokálny koncert

Vokálny koncert


26. 11. 2016 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Helena Becse Szabó soprán
Eva Šušková soprán
Pavol Kubáň barytón
Jordana Palovičová klavír
Peter Pažický klavír
Piesňová tvorba slovenských skladateľov:
Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček

Zatiaľ čo piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho (1896 – 1975) nie je milovníkom hudby neznáma, s dielami skladateľov Jána Móryho a Ladislava Stančeka sa možno stretnúť iba výnimočne. Ján Móry (1892 – 1978) je autorom operiet, orchestrálnych diel, zborov a desiatich piesňových cyklov. Rodák z Prievidze Ladislav Stanček (1898 – 1979) sa autorsky venoval na Slovensku málo frekventovanej melodráme a popri bohatej symfonickej a komornej tvorbe sa v jeho skladateľskej pozostalosti nachádza 13 opusov pre spev a klavír.

Rok slovenskej hudby 2016 logo 1 SK