Rastislav Štúr Photo © Alexander Trizuljak 1163

Verejná Generálka Melódie z filmov


20. 4. 2017 (Štvrtok) o 10:00, G Verejná generálka
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Melódie z filmov
Poklad na Striebornom jazere
Sedem statočných
Odviate vetrom
Doktor Živago
Ben-Hur
Robin Hood
Pearl Harbor
Čarodejník z krajiny OZ
Piráti z Karibiku
E.T.
Hook
Titanic
Hľadanie stratenej archy
Mission Impossible

Melódie z filmov využívajú nielen nanovo skomponovaný hudobný materiál, ale čerpajú aj zo zdrojov klasickej, džezovej a populárnej hudby. Najčastejšie sa jedná o symbiózu hudby neskorého romantizmu, expresionizmu, impresionizmu, avantgardy a najrozmanitejších vplyvov z oblasti džezu, popu, blues alebo elektronickej hudby.

European Film Philharmonic Institute
Koncert v spolupráci s European Film Philharmonic Institute.