Dóm sv Martina Bratislava

Veľkonočný koncert


29. 3. 2015 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch

Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Katedrálny zbor sv. Martina
Ewald Danel
, umelecký vedúci / dirigent
Ján Miškovič, zbormajster
Eva Šušková, soprán
Mária Henselová, mezzosoprán
Martin Gyimesi, tenor
Martin Mikuš, bas
Veľkonočný koncert
Joseph Haydn
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Hob XX:1B

Veľkonočná inšpirácia Josepha Haydna je jedným zo zázrakov dejín hudby. Krížová cesta a výjavy na mieste umučenia Ježiša Krista poslúžili Haydnovi k atypickému riešeniu výstavby cyklického diela. Výsledný tvar je svedectvom jeho vynaliezavosti.
Okrem toho ide o raritnú fúziu modelu oratória a komornej hudby. Sedem posledných slov existuje vo verzii pre sláčikové kvarteto
aj v mohutnejšej oratoriálnej podobe a je ťažké povedať, ktorá z verzií je účinnejšia…