Katedrála sv. Martina

Veľkonočný koncert


10. 4. 2022 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Joseph Haydn
Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži

V roku 1779 sa výrazne zmenili životné súradnice Josepha Haydna. Jeho patrón Mikuláš Esterházy mu v novej zmluve povolil komponovať aj pre iné účely, než len pre potreby šľachtických sídel v Esterháze a Eisenstadte. Pohotový obchodník Haydn túto príležitosť začal naplno využívať; v roku 1785 ho oslovili zriaďovatelia pôsobivej jaskynnej katedrály Oratorio de la Santa Cueva v španielskom Cádize vo veci veľkonočného orchestrálneho projektu Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Po premiére v roku 1786 Haydn toto reflexívne dielo trikrát revidoval, a tak vznikli verzie pre sláčikové kvarteto, pre sóla, zbor a orchester a napokon pre sólový klavír.
SKO koncertuje na pôde Slovenskej filharmónie už dvadsaťjeden rokov pod vedením Ewalda Danela. Komorné teleso počuť na festivaloch, ale i domácich a zahraničných turné. Neraz uvádza premiéry diel slovenských skladateľov, ktoré sú telesu často i venované.