HM09-Harant-Flórová-Pechanec

Večer piesní


11. 6. 2019 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Koncert zrušený

Vážení návštevníci,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že koncert 11. 6. 2019 „Večer piesní“ bude zrušený z dôvodu zdravotnej indispozície sólistky

Dávid Harant barytón
Róbert Pechanec klavír
Hugo Wolf Verborgenheit (Ústranie)
Anakreons Grab (Anakreónov hrob)
Der Tambour (Bubeník)
Ludwig van Beethoven
Adelaide, op. 46
Wonne der Wehmut (Blaženosť melanchólie), op. 83
Der Kuss (Bozk), op. 128
Francesco Paolo Tosti
Ideale (Ideály)
Malià (Kúzlo)
Eugen Suchoň  Štyri slovenské ľudové piesne z Petrovca, ESD 59
Katarína Flórová soprán
Róbert Pechanec 
klavír
Mikuláš Schneider-Trnavský Kukulienka kuká
Nad kolískou
Chryzantémy
Eugen Suchoň Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
Antonín Dvořák Písně milostné, op. 83 (výber)
Sergej Rachmaninov Orgován
Čakám Ťa
Modlitba
Jarné vody

Jedným zo symbolov hudby a hudobnosti človeka bola vždy pieseň. Je spoločným menovateľom akéhokoľvek úsilia človeka hudbou prezentovať intenzívnejšie emócie. Pieseň plnokrvne funguje v archaickom umení, vo folklóre, v sakrálnej hudbe. Neprekvapuje preto, že aj v takzvanom „vážnom umení“ zaujala trvalú a pevnú pozíciu. Míľnikom v jej vývine je piesňová tvorba Franza Schuberta; povýšil skromnú pieseň na nositeľa mimoriadne hlbokých a vážnych myšlienok. Po Schubertovi nastal výrazný obrat a piesne sa stali spôsobom hĺbkovejšej analýzy duševného stavu človeka (Wolf, Rachmaninov, Suchoňov cyklus Nox et solitudo). Pieseň vyjadrovala aj túžby a ideály (Tosti). Dodnes nestráca väzbu na ľudový základ (Suchoňove piesne z Petrovca, Schneider-Trnavský) a na tému ideálnej lásky (Dvořák).

Večer piesní bude patriť dvom mladým talentovaným spevákom. Barytonista Dávid Harant je víťazom Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch 2017 v kategórii Pieseň. Sopranistka Katarína Flórová debutovala v Opere SND v roku 2011 ako Dilberová v opere Mister Scrooge od J. Cikkera. Odvtedy stvárnila na doskách našej prvej opernej scény niekoľko ďalších postáv. Klavirista Róbert Pechanec je vyhľadávaným korepetítorom mnohých slovenských prvotriednych spevákov ako Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Štefan Kocán a ď.