Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Telemann, Cimarosa, Suk


14. 5. 2017 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Ján Samec flauta
Igor Fábera hoboj
Georg Philipp Telemann
Domenico Cimarosa
Josef Suk 
Ouvertúra a mol pre flautu a sláčikový orchester, TWV 55:a2
Koncert pre hoboj a sláčikový orchester
Serenáda Es dur

Telemannova „kozmopolitná“ ouvertúra pre flautu a sláčikový orchester zahŕňa dva francúzske menuety, dva anglické passepiedy, poľskú polonézu a taliansku áriu. Diela Domenica Cimarosu, ktorý sa preslávil ako skladateľ predovšetkým komických opier, vynikajú brilanciou, energiou rytmických a melodických motívov a živými accompagnatami. Sukova Serenáda Es dur vznikla na popud skladateľovho učiteľa Antonína Dvořáka, ktorý ho nasmeroval na kompozíciu odľahčenej, radostnej hudby. Dielo je aj výrazom rodiaceho sa Sukovho citového vzťahu ku Dvořákovej dcére Otýlii a nesie sa vo vrúcnej a lyrickej atmosfére.