Šušková-Koska-Hvorecký

Stravinskij Ravel Schönberg


15. 5. 2018 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Eva Šušková soprán
Ivan Koska 
klavír
Michal Hvorecký
číta z esejí Floriana Illiesa a Juliana Barnesa
Igor Stravinskij
Maurice Ravel
Arnold Schönberg
Pribautki
Tri básne Stéphana Mallarmého / Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé
Kniha visutých záhrad / Das Buch der hängenden Gärten, op. 15,
cyklus 15 piesní na básne Stefana Georga

O humore v hudbe sa vedú siahodlhé dišputy. Esom v rukách zástancov tohto prístupu k umeniu sú mnohé skladby Igora Stravinského. Cyklus štyroch „nonsensov“ zaradených do cyklu Pribaoutki dodáva spomínaným debatám hojnú dávku energie. Stéphane Mallarmé – jeden z „prekliatych“ básnikov síce humorom nehýril, v symbolike jeho veršov a esejí však hrejivé uhlíky humoru predsa len tlejú; Maurice Ravel sa takisto rád a vtipne pohrával s enigmatickou symbolikou. Antagonistický postoj k humoru zaujíma Arnold Schönberg v cykle o Semiramidiných záhradách; tento vzácny cyklus už stojí na rozhraní novej etapy hudobného vývoja v Európe.