20210323 Martinů La revue de cuisine foto © Alexander Trizuljak 8681

Koncert k Roku slovenského divadla


23. 3. 2021 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo, Koncerty bez publika
Koncertná sieň SF,
Záznam koncertu

Záznam koncertu bude odvysielaný tu: stream.filharmonia.sk
Na koncert vás vo videopozvánke pozýva pani Božidara Turzonovová.

Božidara Turzonovová rozprávač
Cyril Šikula flauta
Jozef Luptáčik klarinet
Radoslav Práger fagot
Rastislav Suchan trúbka
Leila Akhmetova husle
Kristína Luptáčiková violončelo
Ladislav Fančovič altový saxofón, klavír
Ken-Wassim Ubukata violončelo, dirigent
Heitor Villa-Lobos
Ernst Roters
Bohuslav Martinů 
Assobio a játo (The Jet Whistle) pre flautu a violončelo
Trio pre husle, violončelo a saxofón, W. 26b
La revue de cuisine / Kuchynská revue, H. 161
(pôvodná verzia pre rozprávača a komorný súbor)

Heitor Villa-Lobos, jeden z najvýznamnejších brazílskych skladateľov, čerpal inšpiráciu pre svoje diela jednak z bohatej tradície ľudovej hudby rodnej krajiny, jednak z aktuálnych trendov európskeho hudobného umenia, ktoré spoznával aj počas viacročného pobytu v Európe, najmä v Paríži. Skladbu Assobio a játo (The Jet Whistle) pre flautu a violončelo napísal v New Yorku v roku 1950. Jej názov odkazuje na poslednú časť, v ktorej zvuk flauty vďaka využitiu špeciálnej hráčskej techniky pripomína vzlet lietadla. Ernst Roters bol nemecký skladateľ, ktorý sa presadil najmä ako autor filmovej hudby. Spolupracoval s poprednými režisérmi bývalej NDR ako Wolfgang Staudte, Erich Engel a ďalší. Komponoval však aj komornú hudbu, klavírne skladby, symfónie, opery a množstvo scénickej a rozhlasovej hudby. Jeho Trio pre husle, violončelo a saxofón, W. 26b z roku 1926 zaznie v slovenskej premiére. Bohuslav Martinů dokázal vo svojej tvorbe presvedčivo vyjadrovať závažné existenciálne témy, no zároveň autentickým spôsobom využívať jazzové prvky i rôzne experimenty v odľahčenejšom type hudby. Jazzový balet Kuchynská revue (1927) premiérovala so svojou tanečnou skupinou autorka námetu Jarmila Kröschlová v roku jeho vzniku. Veľký ohlas v zahraničí vzbudilo koncertné uvedenie suity z baletu v Paríži v roku 1930. Sám skladateľ považoval Kuchynskú revue za jedno zo svojich najlepších diel. Na koncerte v Slovenskej filharmónii dielo zaznie v prebásnení do slovenčiny od Daniela Heviera v podaní brilantnej herečky Božidary Turzonovovej. Väčšinu interpretov tvoria hráči Slovenskej filharmónie: flautista Cyril Šikula, klarinetista Jozef Luptáčik, trubkár Rastislav Suchan, huslistka Leila Akhmetova, violončelistka Kristína Luptáčiková a violončelista Ken-Wassim Ubukata, ktorý sa zhostí aj roly dirigenta. Spoluúčinkujú fagotista orchestra Opery SND Radoslav Práger a Ladislav Fančovič, ktorý sa predstaví nielen ako klavirista, ale i ako saxofonista.

Koncert k Roku slovenského divadla
Rok Slovenského divadla logo