Slovenský komorný orchester, Slovak Chamber Orchestra

Festival duchovnej hudby Musica sacra Nitra, Nitra


22. 6. 2014 (Nedeľa) o 19:00, Zájazdy
Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra,

Umelecký zájazd 22.6.2014

Nitra, Festival Musica sacra

Slovenský komorný orchester
Slovenský filharmonický zbor
Ewald Danel, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster

A. Dvořák: Biblické písně