Dalibor Karvay, husle

Slovenský komorný orchester


4. 10. 2015 (Nedeľa) o 17:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 20
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Dalibor Karvay
husle
Evaristo Felice Dall’Abaco
Johann Sebastian Bach
Fritz Kreisler
Alexander Moyzes
Piotr Iľjič Čajkovskij
Koncert č.6 D dur op.5
Koncert pre husle a orchester a mol BWV 1041
Koncert C dur vo Vivaldiho štýle
Musica Istropolitana op. 73
Souvenir de Florence op. 70

Veronský rodák Evaristo Felice Dall´Abaco je dnes skoro zabudnutou osobnosťou. Vynikajúci huslista, violončelista a skladateľ bol však počas života veľmi uznávanou autoritou. Najobľúbenejším cyklom je séria Concerti à più istrumenti opus 5. Johann Sebastian Bach sa prezentoval ako zástanca nemeckej tradície, založenej na polyfónii a náročných kontrapunktoch. V koncertantných dielach však prejavil obdiv voči talianskym majstrom. Musica Istropolitana Alexandra Moyzesa je sugestívnou poctou Bratislave. Čajkovského sexteto je zasa poctou nádhernej Florencii, mestu, v ktorom v zásade nešťastný skladateľ strávil dni plné radosti a optimizmu.
Koncertom si pripomíname 50. výročie založenia Slovenského komorného orchestra a zároveň nedožité životné jubileum jeho zakladateľa, významného huslistu a dirigenta Bohdana Warchala (1930 – 2000).