Slovenská filharmónia, Slovensko – Trenčianske Teplice


6 september 2013, Zájazdy

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr, dirigent
Marcel Štefko, klavír

G.Gershwin,  A.Dvořák