Slovenská filharmónia, James Judd, Simona Houda Šaturová, Marian Lapšanský, Photo © A. Trizuljak

Slovenská filharmónia – otvárací koncert 52. ročníka BHS


18. 11. 2016 (Piatok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Vadim Repin husle
Ernő von Dohnányi
Dmitrij Šostakovič
Benjamin Britten
Claude Debussy
Symfonické minúty op. 36
Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol op. 77
Štyri morské interlúdiá z opery Peter Grimes
More, tri symfonické skice L. 109

Úvodnou skladbou 52. ročníka BHS bude náladovo pestré dielo Symfonické minúty op. 36 od bratislavského rodáka Ernő von Dohnányiho, skladateľa, klaviristu, dirigenta a organizátora hudobného života.
„Jednoducho najlepší, najúžasnejší huslista, akého som kedy počul,“ vyhlásil Yehudi Menuhin, keď si vypočul mladého Vadima Repina. ktorého oslnivá medzinárodná umelecká kariéra sa začala, keď sa ako sedemnásťročný stal najmladším víťazom na prestížnej husľovej súťaži Queen Elisabeth v Bruseli. Jeho brilantná technika snúbiaca sa s poéziou, senzitívnosťou i vášnivosťou zažiari v technicky náročnom Husľovom koncerte a mol op. 77 Dmitrija Šostakoviča.
Na otváracom koncerte 52. ročníka BHS zaznejú pod taktovkou dezignovaného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Jamesa Judda aj diela inšpirované tematikou mora. Kým francúzsky skladateľ Claude Debussy stvárnil krásu, nespútanosť a večné premeny morského živla, britský skladateľ Benjamin Britten v opere Peter Grimes, z ktorej vychádzajú Štyri morské interlúdiá zostavené z orchestrálnych medzihier opery, vyjadril „hlbokú úctu večnému zápasu mužov a žien, ktorých život závisí od mora“.