Slovenské dychové kvinteto

Slovenské dychové kvinteto


6. 3. 2018 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Vstupenky Kúpiť online Cena: 8 €
Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Jánošík
flauta
Igor Fábera
hoboj
Jozef Luptáčik ml.
klarinet
Roman Mešina
fagot
Viliam Vojčík
lesný roh
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Rejcha
Eugen Suchoň
Samuel Barber
György Ligeti
Divertimento B dur č. 14, KV 270
Kvinteto Es dur č. 2, op. 88
Serenáda pre dychové kvinteto, op. 5
Letná hudba pre dychové kvinteto, op. 31
Šesť bagatel pre dychové kvinteto

Žáner dychového kvinteta píše svoju históriu už niekoľko stáročí. Je obdobou sláčikového kvarteta, takže súpis kompozícií pre tento útvar je naozaj bohatý a pestrý. Mimoriadne intenzívne sa dychové kvinteto a iné útvary dychovej harmónie všeobecne vyvíjali počas 18. storočia. Mozartovo Divertimento je originálne písané pre dychové sexteto bez klarinetov, Antonín Rejcha však v duchu francúzskej tradície už realizoval partitúru pre päť nástrojov. Počas 19. storočia nastal útlm, aby sa v 20. storočí opäť kolotoč rozbehol na plné obrátky: diela Eugena Suchoňa, Samuela Barbera a György Ligetiho sú majstrovskými príspevkami do tohto žánru.