SKO

Míča Mozart Telemann Boccherini


21. 5. 2024 (Utorok) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Vstupenky
Cena: 14 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Stanislav Masaryk trúbka
František Antonín Míča
Leopold Mozart
Georg Philipp Telemann
Luigi Boccherini
Sinfonia C dur
Koncert pre trúbku a orchester
Sonáta pre trúbku a orchester
Symfónia č. 6 d mol La Casa del diavolo, G 506

Stanislava Masaryka, slovenského trubkára, ktorý od roku 2020 zastáva post prvého trubkára Českej filharmónie sme v Bratislave naposledy počuli ako sólistu v Hummelovom koncerte pre trúbku. Tentoraz pôjde opäť o kompozíciu z obdobia klasicizmu, koncert z pera Leopolda Mozarta. Predpokladá sa, že dielo premiéroval jeden z dvojice salzburských dvorných trubkárov. Treba mať na pamäti, že trúbku s klapkovým systémom, akú dnes bežne vídame, hráči do druhej polovice 18. storočia nemali. Presná intonácia bola na vtedajších nástrojoch nesmierne náročná, čo bude nepochybne výzvou i v barokovom diele Georga Philippa Telemanna. Na stranu poslednej časti symfónie dopísal Luigi Boccherini slová, ktoré o jeho diele veľa napovedajú: „Chaconna reprezentuje peklo, bola napísaná pod vplyvom Gluckovho Dona Juana.“ Dokonca si pri zobrazení úpadku hrdinu prepožičiava i Gluckovu hlavnú tému. Dramatická hudba vychádza z tradície operného žánru a jeho exponovaného a afektového zobrazenia pekla.