Slovenský komorný orchester

Šostakovič, Ježek


11. 5. 2014 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
, umelecký vedúci
Tomáš Šelc, barytón
Dmitrij Šostakovič
Komorná symfónia c mol op. 110a
Jaroslav Ježek
Výber z piesní
Sláčikové kvarteto č. 8 c mol Dmitrija Šostakoviča, známe aj vo verzii Rudolfa Baršaia ako Komorná symfónia op. 110a, je údajne revoltou voči zverstvu vojny a nacizmu, ale najaktívnejšou je téma odporu voči stalinskému teroru. Istým typom revolty boli aj sociálne ladené piesne a šlágre džezmena Jaroslava Ježka prepojené s aktivitou Osvobozeného divadla Jana Wericha a Jiřího Voskovca.