SKO5 2012/2013


17. 3. 2013 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci/ husle
Daniel Janikovič, flauta
Igor Fábera, hoboj

Ladislav Kupkovič
Obetiam 11. marca 2011- slovenská premiéra
Alessandro Marcello
Koncert pre hoboj a sláčikový orchester d mol
Antonio Vivaldi
Koncert pre flautu, husle a sláčikový orchester d mol RV 514
Igor Stravinskij
Apollon musagete