SKO5 2007/2008


27. 4. 2008 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel,  umelecký vedúci / husle


Jarolím Ružička, husle


 

Antonio Vivaldi              


The Four Seasons


Eugen Suchoň                       


Serenáda pre sláčikové nástroje