SKO

Suk Stravinskij Krejčí


20. 2. 2022 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Cena: 11 € Koncert sa koná v režime OP*

Na koncert vás vo video pozvánke pozývajú členovia Slovenského komorného orchestra Kristína Mihaliková – husle a Peter Zwiebel – viola

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle
Josef Suk
Igor Stravinskij
Iša Krejčí
Serenáda Es dur, op. 6
Concerto in D
Malá suita pre sláčikový orchester

Pôvabná, lyrickými tónmi oplývajúca Serenáda Es dur, op. 6 je raným dielom popredného českého skladateľa Josefa Suka, ktorá vznikla na podnet autorovho učiteľa a neskoršieho svokra Antonína Dvořáka. Concerto in D napísal Igor Stravinskij na objednávku Paula Sachera pre jeho Bazilejský komorný orchester. Temperamentné dielo plné živej rytmiky odzrkadľuje skladateľov neoklasicistický rukopis. V intenciách neoklasicizmu sa odohráva aj príťažlivé dielo českého autora, žiaka Vítězslava Nováka a Václava Talicha – Išu Krejčího.
Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19