Slovenský komorný orchester

Grieg Larsson Čekovská Rivier


13. 2. 2024 (Utorok) o 19:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Stĺpová sieň SF,
Vstupenky Cena: 16 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Ladislav Fančovič altový saxofón
Juraj Bartoš
trúbka
Edward Hagerup Grieg
Lars-Erik Larsson
Ľubica Čekovská 

Jean Rivier
Suita z Holbergových čias, op. 40
Malá serenáda pre sláčikový orchester, op. 12
Theatre Suite (premiéra)
Koncert pre altový saxofón, trúbku a sláčikový orchester

Bezbariérový vstup do Stĺpovej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3